Nettverk

Foredrag Rasmus Mo

Foredrag Rasmus Mo

 

Rasmus er eigentleg utdanna innan luftfart og har brei erfaring frå operativt arbeid og leiing. Vart henta til fotballfamilien i Sogndal som marknadssjef i 2007 og har vore sentral i utvikling og drift av klubben og Fosshaugane Campus. Sidan 2014 har han jobba som omdømmeleiar i Sogndal Fotball. Det handlar om summen av alt du leverar. Han kan ekstremt lite om fotball, men har gode referansar på individets moglegheiter for mestring. Hans slagord er: «Ta eigarskap til eigen suksess utifrå eigne føresetnader». På vegne av klubben mottok han Årets Målpris i 2011 og vart kåra til Årets Eldsjel i 2012. Han er ein mykje nytta foredragshaldar og konferansier i inn og utland. Rasmus har talegåver utover det normale og nyttar mykje humor og sjølvironi for å motivera sine tilhøyrarar.


Praktisk Info

Foredrag

 

Pris

25.000,-

Sponsorfrukostar

Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse på individets moglegheiter for meistring.

 

Rasmus er eigentleg utdanna innanfor luftfart, og har jobba som lufthamnsjef inntil han kom inn i fotballfamilien som marknadssjef i Sogndal i 2007. Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse p individets moglegheiter for meistring.  Det handlar om  gjere kvarandre gode, byggja eigen identitet og ta eigarskap til den. Hans slagord er: "Suksessen er der du er!" Rasmus vart kåra til Ârets eldsjel i 2012. Er ein mykje nytta føredragshaldar og konfransier til verksemder, lag og organisasjonar

Praktisk info

Lengde: 2 timar

 

Pris

kr. 15.000,- eks. mva + evt. reise/opphal


Business Club

Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse på individets moglegheiter for meistring.

 

Rasmus er eigentleg utdanna innanfor luftfart, og har jobba som lufthamnsjef inntil han kom inn i fotballfamilien som marknadssjef i Sogndal i 2007. Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse p individets moglegheiter for meistring.  Det handlar om  gjere kvarandre gode, byggja eigen identitet og ta eigarskap til den. Hans slagord er: "Suksessen er der du er!" Rasmus vart kåra til Ârets eldsjel i 2012. Er ein mykje nytta føredragshaldar og konfransier til verksemder, lag og organisasjonar

Sponsortur utanlands

Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse på individets moglegheiter for meistring.

 

Rasmus er eigentleg utdanna innanfor luftfart, og har jobba som lufthamnsjef inntil han kom inn i fotballfamilien som marknadssjef i Sogndal i 2007. Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse p individets moglegheiter for meistring.  Det handlar om  gjere kvarandre gode, byggja eigen identitet og ta eigarskap til den. Hans slagord er: "Suksessen er der du er!" Rasmus vart kåra til Ârets eldsjel i 2012. Er ein mykje nytta føredragshaldar og konfransier til verksemder, lag og organisasjonar

Praktisk info

Lengde: 2 timar

 

Pris

kr. 15.000,- eks. mva + evt. reise/opphald


Møteplassar

Rasmus-4_svkv.jpg

Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse på individets moglegheiter for meistring.

 

Rasmus er eigentleg utdanna innanfor luftfart, og har jobba som lufthamnsjef inntil han kom inn i fotballfamilien som marknadssjef i Sogndal i 2007. Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse p individets moglegheiter for meistring.  Det handlar om  gjere kvarandre gode, byggja eigen identitet og ta eigarskap til den. Hans slagord er: "Suksessen er der du er!" Rasmus vart kåra til Ârets eldsjel i 2012. Er ein mykje nytta føredragshaldar og konfransier til verksemder, lag og organisasjonar


Praktisk info

Lengde: 2 timar

 

Pris

kr. 15.000,- eks. mva + evt. reise/opphald

Rasmus Mo - Dønn ærleg

Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse på individets moglegheiter for meistring.

 

Rasmus er eigentleg utdanna innanfor luftfart, og har jobba som lufthamnsjef inntil han kom inn i fotballfamilien som marknadssjef i Sogndal i 2007. Kan ekstremt lite om fotball, men har særs god kompetanse p individets moglegheiter for meistring.  Det handlar om  gjere kvarandre gode, byggja eigen identitet og ta eigarskap til den. Hans slagord er: "Suksessen er der du er!" Rasmus vart kåra til Ârets eldsjel i 2012. Er ein mykje nytta føredragshaldar og konfransier til verksemder, lag og organisasjonar


Praktisk info

Lengde: 2 timar

 

Pris

kr. 15.000,- eks. mva + evt. reise/opphald.