Cup- og turneringspartnar

Cup- og turneringspartnar

 

Som Cup- og turneringspartnar bidreg får ein profilnamn og muligheit for profilering både av arrangement, arena og mot deltakarar. For cupar bidreg partnar med kostnadar til premie. Dette vil typisk være ei trenings-tshirt med bedrifta sin logo + Sogndallogo. I tillegg er det naturleg å ha med noko form for give-away til deltakarane.
Produktet er ope for partnarar med avtale over 250 000kr/år.
Denne typen aktiveringsavtale blir utforma for kvar enkelt setting.


Praktisk info

Aktivitetssponsorat
Produktet er ope for partnarar med avtale over 250 000kr/år.

 

Pris

kr. 75,- pr. pers