EVENT & ARRANGEMENT

Velkommen til våre arrangement for samarbeidspartnarar

 
Back to All Events

Sponsorfrukost

  • 26 Trolladalen Sogndal, Sogn og Fjordane, 6856 Norway (map)
kaffimøte.jpg

YNSKJER DYKK HJARTELEG VELKOMNE TIL SPONSORFRUKOST
FREDAG 18. MARS KL 08:30.

Sogndal Fotball ynskjer deg hjarteleg velkomen til sponsorfrukost,
fredag 18. mars kl. 08:30, på kantina i Høgskulebygget. 

Sogndal Fotball er den 6. største klubben i landet
når det gjeld økonomi som vert generert.
Me vil leggja fram tal på kva fotballen og miljøet
på Fosshaugane Campus skapar av synergiar. 

Later Event: May 1
Fotballseminar