EVENT & ARRANGEMENT

Velkommen til våre arrangement for samarbeidspartnarar

 
Back to All Events

Næringslivsseminar

Næringslivsseminar 14. februar

Bli ein betre leiar!

Sparebanken Vest og Sogndal Fotball inviterer til Næringslivsseminar på Fosshaugane Campus. Tema er ledelse og me har fått tre sterke damer til å halde føredrag.


Hanne Kristin Rohde 

Hanne Kristin er ein av Norges beste kvinnelege føredragshaldarar. Ho var kjend som profilert og markant politiinspektør og leiar av Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt. I dag held ho erfaringsbaserte føredrag, er engasjert som leiarutviklar og skriv kriminalromanar og andre bøker.

– Leiing er teori, leiarskap er praksis. Mine føredrag handlar om leiarskap, seier Rohde.


Trine Lerum Hjellhaug

Trine er administrerande direktør i Lerum AS og er kanskje ein av dei flinkaste bedriftsleiarane og bedriftsutviklarane i Sogn og Fjordane. Trine er ein lagspelar i alt ho gjer. Ho er samtidig ein tydeleg og markant kaptein. 

- "Å gjera kvarandre gode!" er eitt av dei viktigaste stikkorda Trine brukar i sin kvardag.


Sigrid Henjum

Sigrid er ei av dei mest erfarne guidane langs den norske kysten. Med ei lang liste av prestasjonar som kajakkpadlar, fjellklatrar og guide. Ho har leia ekspedisjonar over Grønnlandsisen og var einaste jente i første gruppe som sjølvforsynt padla rundt Sør-Georgia i Antarktis.

-Sigrid meinar mestring er noko du kan læra deg og ikkje noko du automatisk kan. 


Me håpar at de finn programmet fristande og ynskjer å delta.

PRIS: 800kr pr. pers | Sponsorbedrifter 400 kr pr. pers  | Sparebanken Vest bedriftskunde 400 kr pr. pers | Leigetakarar på Fosshaugane Campus 400 kr pr. pers | Studentar 400 kr pr. pers.

Medarrangør:

 
 

PROGRAM
11:30 Lunsj i Høgskulekantina.

12:30 Sparebanken Vest og Sogndal Fotball ynskjer velkomen.

12:45 Å gjera kvarandre gode.
- Eit føredrag av Trine Lerum Hjellhaug.

13:20 Minglepause 30 min.

13.50 Kjemp for alt hva du har kjært.
- Eit føredrag om leiarskap av Hanne Kristin Rohde.

15.20 Minglepause 10 min.

15.30 Leiing og meistring i ekstreme situasjonar.
-Føredrag av Sigrid Henjum

16:00 Slutt.

Earlier Event: November 30
Næringslivsseminar