SognAvis

Kvifor me er med: 

Me samarbeidar med Sogndal Fotball fordi me ynskjer å skapa synergiar som fører til at regionen Sogn fortsatt kan veksa.

Om oss:

Sogn Avis er lokalavisa for sogningar. Som tingar får du papiravisa i posten fem dagar i veka, digital utgåve av papiravisa og tilgang på alt innhald i www.sognavis.no heile døgnet. Du er også med på å sikra at Sogn kan ha eit fritt og uavhengig talerøyr. Alle me 35 som jobbar i Sogn Avis gjer kvar dag vårt beste for å gje deg stoff som er relevant, interessant, engasjerande og underholdande. Me tek også opp dei vanskelege og kontroversielle sakene. 
Sogn Avis har kvar dag 28.000 daglege lesarar på papir, 12.000 på desktop og 7.000 på mobil. Marknadsfører du ditt firma via våre plattformer, når du fram til 78% av alle sogningar. Vårt nøkkelord er: TRUVERDIG.