SAMAN

Saman-logo-web.png

Kvifor me e med:

Saman får me studentane på kamp!

Om oss:

Vi er ein samskipnad som jobber for at studentar på Vestlandet skal få ei flott studietid.

Saman med utdanningsinstitusjonene arbeider vi for å utvikle det helhetlige læringsmiljøet for studentar i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugsesund. Ved å tilby gode velferdsordninger og et fagtilbod av høg kvalitet, vil vi i samarbeid gjere Vestlandet til ein attraktiv plass å studera.