Osland Havbruk

Kvifor me er med:

Laks er viktig for Norge, laks er viktig for Sognefjorden, Sogndal Fotball er viktig for Sogn og Fjordane, det handlar om nettverksbygging og identitet. 

Om oss:

Osland Havbruk, ein smak av Sognefjorden, driv oppdrett av laks og aure i Høyanger Kommune. Lokalt eigd selskap med 30 tilsette som er stolt av å drive med matproduksjon i Sogn og Fjordane. Viste du at vi produserer 7000 måltid kvar dag ?