Nettbuss

Kvifor me e med:

Nettbuss ynskjer å vere med å skape ei positiv samfunnsutvikling saman med andre lokale aktørar. Gjennom Sogndal Fotball er vi med på å bygge identitet og relasjonar til samarbeidspartnarar, kundar og eigne tilsette. Samarbeidet med Sogndal Fotball er ein viktig del av vår merkevarebygging.

Om oss:

Nettbuss er eit av dei største busselskapa i Norden, med aktivtet i Noreg og Sverige. Vi fraktar ca 113 milionar passasjerar i året, og omset for 6 milliardar, har 3300 bussar og 7400 medarbeidarar. Nettbuss er eit heileigd dotterselskap i NSB-konsernet.   

Visjon
Nettbuss skal vere det leiande og mest nyskapande busselskapet i Norden

Formål
Tilby sikker og attraktiv persontrafikk med buss. Vi skal køyre folk til skule og utdanning, til jobben, på besøk, til avtalar, på ferie, til fritidsaktivitetar … og heim igjen!

Merkevare
Vår merkevare er eit løfte, ei oppleving og eit minne. Vi skal fylgje opp det vi lovar, levere som forventa i alle ledd og gje kundane ei positiv oppleving som gir lyst til å reise med oss igjen og igjen.