Avery Dennison NTP

-1.png

Kvifor me er med:

Som hjørnesteinsverksemd i Luster og blant dei største i Sogn ser me på Sogndal Fotball sitt sponsornettverk som viktig å vera ein del av. Skal regionen lukkast må alle krefter jobbe saman - både kultur, utdanning og næringsliv. Sogndal Fotball kan vera ein viktig fasilitator og motor for dette.

Om oss:

Avery Dennison NTP er Noregs største produsent av transfermerker og vår eigenutvikla teknologi er verdsleiande. Dette gjer at me har kundar over heile verda og vårt produkt, transfermerker, blir har brukarar i alle bransjar. Me er størst på merker til arbeidsklede, men veks fort både i Noreg og utlandet på sports- og profilklede. 
Me vinn i marknaden på grunn av at me har over 100 tilsette som sit på ein ekstrem kompetanse innanfor vår nisje - og denne kompetansen brukar me til å heile tida utvikle nye produkt og prosessar for dekke kundens behov.