Åsen & Øverlid AS

Kvifor me er med:

Stolt sponsor av Sogndal Fotball

Om oss:

Åsen & Øvrelid AS er i dag ein leiande byggentreprenør i Sogn og Fjordane. Sidan 1996 har Åsen & Øvrelid AS stegvis utvikla seg frå å vere ein utførande entreprenør i tømrar- og betongfaget til å i dag være ein komplett totalentreprenør, som kan handtere alle typar byggeoppdrag, også store og komplekse totalentrepriser. Selskapet har i dag ein fast arbeidsstokk innan fagfelta tømrar-, betong-, mur/flis-, gartnar- og grunnarbeid, som tel ca. 95 personar. Hovuddelen av desse har fagbrev og lang røynsle. I tillegg utgjer funksjonærstaben 20 personar fordelt på prosjektleiarar, byggeplassleiarar og nødvendige støttefunksjonar. Alle tilsette kommuniserer på norsk.

Besøk vår heimeside her